Finansiering av festival

Musikkfestivaler som Sjonafestivalen er altså store festarrangement som omhandler musikk i stor grad, og slike festivaler finner man naturligvis over hele verden. Festivaler er ofte meget populære og må som oftes gjennomgå en voksefase fra å være en liten kuriositet til å kunne bli en stor happening.

DJ Festival

Festivaler er som regel en årlig happening og foregår i all hovedsak utendørs, og når man ser på de aller største av disse kan de tra hundretusenvis av mennesker. Mange går med en drøm om å starte opp en festival eller et liknende arrangement, og det kan virkelig anbefales – det kan være veldig spennende! Når det gjelder slike arrangementer så baseres de ofte på at publikummere kjøper billetter og at artistene betales ved hjelp av disse pengene. Når det er sagt så er det også andre elementer som drar inn penger til et slikt arrangement, og derblant både mat, drikke, aktiviteter og så videre, men det er også mulig å få støtte gjennom forskjellige finansieringsordninger i Norge.

Finansiering

Som vi nevnte: en musikkfestival får sine inntekter hovedsaklig via salg av billetter, og hos de største arrangørene oppgis man salg av billetter som dem primære finansieringskilden. I enkelte tilfeller opererer man også med smålån og andre låneprodukter i forkant av festivalen, men som innfris kort tid etter at økonomisk status er oppgjort.

Sponsormidler fra næringslivet, og da spesielt det private, har også etter hvert blitt en viktig kilde til inntekt, og fra 2011 til 2012 økte denne inntekten med 7% gjennomsnittlig på festivaler i Norge. I 2012 var det totale sponsorbeløpet på 346 millioner kroner.

Som festival har man en egenverdi som det er viktig at man blir klar over, og denne verdien vil stige over tid. Dette har ledelsen i de forskjellige arrangementene blitt flinkere til å kommunisere ut til sine sponsorer, og her ‘lokkes’ det med en vinn-vinn situasjon som motiverer sponsoerer til å bidre med finansiering.

Også fra det offentlige er det økonomisk støtte og hente og musikkfestivalen har blitt anerkjent som noe som har en kulturell, økonomisk og sosial verdi. På bakgrunn av dette mottar mange festivaler årlige tilskudd fra det offentlige.

Du kan lese mer om arrangering av events på BBNorge.no.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *